top of page

SUTURA DERGİSİ

Geçmişe Bakış

2021-07-17 (7).png

SUTURA DERGİSİ 1. SAYI

AYBÜ FTR KULÜBÜ SUTURA DERGİSİ ARALIK 3 SAYISI.png

SUTURA DERGİSİ 3. SAYI

2021-07-17 (8).png

SUTURA DERGİSİ 2. SAYI

Adsız tasarım_edited.jpg

SUTURA DERGİSİ 4. SAYI

Adsız tasarım_edited.jpg

SUTURA DERGİSİ 5. SAYI

2022 6 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü Elektroni

SUTURA DERGİSİ 6. SAYI

2023 7 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü Elektroni

SUTURA DERGİSİ 7. SAYI

2023 8 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü Elektroni

SUTURA DERGİSİ 8. SAYI

2023 9 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü Elektroni

SUTURA DERGİSİ 9. SAYI

bottom of page